بررسی انتقال تکلیف در فورهند و بکهند تنیس روی میز

  1. خانه
  2. chevron_left
  3. مقالات
  4. chevron_left
  5. بررسی انتقال تکلیف در فورهند و بکهند تنیس روی میز

چکیده مقاله:

هدف این تحقیق بررسی انتقال تکلیف در فورهند و بکهند تنیس روی میز بود. جامعه آماری این پژوهش دانشجویان شرکت کننده در کلاس های تربیت بدنی عمومی واحد تنیس روی میز دانشگاه الزهرا بودند که۳۰ نفر به صورت در دسترس و داوطلبانه انتخاب شدند. شرکت کننده ها به دو گروه (گروه اول ابتدا آموزش فورهند و گروه دوم ابتدا آموزش بکهند) تقسیم شدند. در آغاز و پایان جلسات آموزش هر تکنیک آزمون دقت ضربه ها (پولتن، مسترز و مکسول،۲۰۰۶) گرفته شد. میانگین امتیازهای دقت فورهند و بکهند ۶۰ کوشش اصلی با استفاده از آمار توصیفی و تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر در سطح معنی داری p<0/05 تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که اثر متقابل گروه در عملکرد فورهند (P≤۰/۰۵) معنادار است. همچنین، نتایج نشان داد که اثر متقابل گروه در عملکرد بکهند (P> 0/05) معنادار نیست. با توجه به نتایج تحقیق حاضرر انتقال تکلیف از فورهند به بکهند مشاهده شد. بنابراین مربیان برای تسریع در آموزش افراد مبتدی در این رشته بهتر است که آموزش های خود را ابتدا از مهارت بکهند شروع کنند.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست