تاثیر تمرینات نوروفیدبک بر زمان عکس العمل بازیکنان تنیس روی میز

  1. خانه
  2. chevron_left
  3. مقالات
  4. chevron_left
  5. تاثیر تمرینات نوروفیدبک بر زمان عکس العمل بازیکنان تنیس روی میز

چکیده مقاله:

تمرینات نوروفیدبک به طور فزایندهای به منظور بهینه سازی عملکردهای مختلف مغزی مورد استفاده قرار می گیرد. عملکرد ورزشی در بسیاری از رشته های ورزشی به طور مستقیم با زمان عکس العمل در ارتباط است همچنین توانایی تنظیم هیجان و عملکرد شناختی با عملکرد ورزشی موفق مرتبط بوده و برای انتقال مناسب به سطح خودکاری عملکرد ضروری به نظر میرسد. هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر تمرینات نوروفیدبک بر زمان واکنش بازیکنان تنیس روی میز مبتدی بود. بدین منظور ۱۶ بازیکن مبتدی با میانگین سنی (۲/۰۷±) ۱۳/۸۰ به طور داوطلبانه و دردسترس در تحقیق شرکت کردند و به طور تصادفی در دوگروه نوروفیدبک و کنترل قرار گرفتند. گروه تجربی علاوه بر تمرینات جسمانی، مدت دوازده جلسه تمرین سی دقیقه ای با نورفیدبک شامل پروتکل smr در ناحیه cz انجام دادند. اندازه گیری زمان واکنش با آزمون نلسون استفاده شد. نتایج تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر نشان داد تفاوت بین دو گروه در زمان واکنش معنادار و نتایج عملکرد در گروه تجربی بهبود یافته بود (p<0/05). تمرینات smr می تواند موجب بهبود کلی در عملکرد زمان عکس العمل شود.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست