پروفسور محمدحسن گنجی

پدر علم جغرافیا ایران

مسابقات قهرمانی پینگ پنگ آزاد استان خراسان جنوبی گرامیداشت پروفسور محمد حسن گنجی پدر علم هواشناسی ایران ومرد۲۰۰۱ هواشناسی جهان

روابط عمومی هیات استان اعلام کرد مسابقات قهرمانی استان در سالن شهیدسرحدی بیرجند برگزار و خانمها فرانکزردست اول ستایش کشهانی دوم عسل ایوبی وکوثر کفاش مقام سوم مشترک را کسب کردند نفرات برتر به مسابقات آزاد بزرگسالان که به میزبانی…
ادامه مطلب

مسابقات قهرمانی پینگ پنگ استعداهای برتر استان گرامیداشت پروفسور محمد حسن گنجی پدر علم هواشناسی ایران و مرد ۲۰۰۱ هواشناسی جهان

روابط عمومی هیات استان اعلام کرد: مسابقات قهرمانی پینگ پنگ استعداهای برتر استان در سالن سرحدی برگزار و خانمها عسل ایوبی اول، فرانک زردست دوم،ستایش کشهانی و کوثر کفاش مقام سوم مشترک را کسب کردند نفرات برتر به مسابقات قهرمانی…
ادامه مطلب

مسابقات قهرمانی پینگ پنگ شیفت برتر استان به مناسبت پنجمین سال درگذشت پروفسور محمد حسن گنجی پدر علم جغرافیای ایران و مرد ۲۰۰۱ هواشناسی جهان

علیرضا حمیدی رئیس هیات پینگ پنگ استان اعلام کرد : مسابقات قهرمانی پینگ پنگ شیفت برتر هیات استان به مناسبت پنجمین سال درگذشت پروفسور محمد حسن گنجی پدر علم جغرافیای ایران و مرد ۲۰۰۱ هواشناسی جهان و عضو افتخاری هیات…
ادامه مطلب

مسابقات قهرمانی پینگ پنگ آزاد استان خراسان جنوبی به مناسبت سومین سال درگذشت پروفسور محمد حسن گنجی مرد ۲۰۰۱ هواشناسی جهان

روابط عمومی هیات پینگ پنگ استان اعلام کرد : به مناسبت سومین سالگرد درگذشت پروفسور محمدحسن گنجی پدر علم جغرافیای ایران و مرد ۲۰۰۱ هواشناسی جهان در سالن شهید سرحدی شهرستان بیرجند با حضور ۴۷ بازیکن از شهرستان های بیرجند…
ادامه مطلب

مسابقات قهرمانی خردسالان استان به مناسبت دومین سالگرد شادروان پروفسور گنجی

بهنام حمیدی روابط عمومی هیات استان اعلام کرد : این مسابقات با حضور بازیکنانی از شهرستان بیرجند و فردوس در سالن شهید سرحدی برگزار و آقایان مصطفی طاهری و حسین یعقوب نژاد از بیرجند اول و دوم ، سجاد نوایی…
ادامه مطلب

مسابقات قهرمانی نونهالان استان یادواره شادروان پروفسور گنجی ( روز خبرنگار )

روابط عمومی هیات پینگ پنگ استان اعلام کرد: این مسابقات با حضور ۱۴ بازیکن از شهرستانهای بیرجند و فردوس در سالن شهید سرحدی بیرجند به صورت ۲ حذفی برگزار شد و آقایان پویا احراری و امید هدایتی زاده از بیرجند،…
ادامه مطلب
فهرست